Эн жонокой мини CMSти ойлоп табуу, оз колубуз менен жасоо (4)

Эми кезек админкадан статьяны кошууга келип жетти, ал учун атайын форма жасаш керек. Admin деген папканын ичинде index.php файлын тузобуз жана анын ичине томондогуну жазабыз. Action.php деген жерге конул бурабыз, бул файл баскыч басылгандан кийин журуучу скрипт.


<form action="action.php" method="post">

 <p>data_publikacii: <input type="text" name="data_publikacii" /></p>
 <p>zagolovok: <input type="text" name="zagolovok" /></p>

<p>annotaciya:<textarea name="annotaciya" cols=60 rows=2></textarea></p>

 <p><textarea name="text_statyi" cols=60 rows=10></textarea></p>


 <p><input type="submit" /></p>

</form>


Ошол эле папкада action.php файлын тузобуз. Бул скрипт, базага формадан тушкон маалыматты жуктоп берет, htmlspecialchars- функциясы, маалыматты фильтирлоо учун керек болсо керек.<?php
$aa = htmlspecialchars($_POST['data_publikacii']);
$bb = htmlspecialchars($_POST['zagolovok']);
$cc = htmlspecialchars($_POST['annotaciya']);
$dd = htmlspecialchars($_POST['text_statyi']);
?>


<?php
  require_once 'login.php';
  $db_server = mysql_connect($db_hostname, $db_username, $db_password);

  if (!$db_server) die("Unable to connect to MySQL: " . mysql_error());

  mysql_select_db($db_database)
    or die("Unable to select database: " . mysql_error());

  $query  = "INSERT INTO articles VALUES(NULL, $aa, $bb, $cc , $dd)";
  $result = mysql_query($query);

  if (!$result) die ("Database access failed: " . mysql_error());
?>


PS: интернеттен окудум эле, томондогудой ой пикир бар экен, «эгерде кандайдыр бир башталгыч программист оз колу менен CMS-ти жасай алса, анда ал озун башталыч деп эсептейбей эле койсо болот, себеби анын денгээли башталгычтан жогору»

Бара бара CMS-ке жыны функцияларды кошо берет окшойм, ар бир жасаган кадамымды баяндаганга аракет кылам. Бара бара майда чуйдону кошо берсе болот экен, уйронууго жакшы мисал болот деп эсептейм. Коптогон фукцияларды кошсо болот, мисалы, базадан издоо жана аны сыртка чыгаруу, терилген символдорду катачылыкка текшеруу, фильтирлоо ж.б

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.