yii framework-дагы 1чи программа

yii боюнча алгачкы маселени карайбыз

Орнотулган фреймворктун demos папкасын табабыз, жана жаны папка ачабыз.
Менин учурумда томондогудой папка болду.
/opt/lampp/htdocs/2/demos/2

index.php файлын тузобуз ичине томондогуну жазабыз.

<?php
$yii=dirname(__FILE__).'/../../framework/yii.php';
$config=dirname(__FILE__).'/protected/config/main.php';

require_once($yii);
Yii::createWebApplication($config)->run();томондогудой папкаларды тузобуз
/opt/lampp/htdocs/2/demos/2/protected/config

жана /config папкасында main.php файлын тузобуз, жана томондогуну жазабыз
<?php
return array(
	'defaultController'=>'salam',
);


томндогу файл жана папканы тузобуз
/opt/lampp/htdocs/2/demos/3/protected/controllers/SalamController.php
жана томондогуну жазабыз.

<?php
class SalamController extends CController
{
	public function actionIndex()
    {
         echo "Salam";

    }
}


эми xammp ты жандырабыз, жана localhost/2/demos/2/ дрегине барабыз, салам дген жазуу чыгышы керек.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.