yii framework-да база менен иштоо

2чи сабак, биринчи сабактын уландысы.

/opt/lampp/htdocs/2/demos/2/protected/config/main.php
файлын озгоротобуз, базанын жолдорун корсотобуз, mysql базанын аты yii_blog2
<?php
return array(
	'defaultController'=>'salam',

	'import'=>array(
		'application.models.*',
		'application.components.*',
	),

	'components'=>array(		
		'db'=>array(
			'connectionString' => 'mysql:host=localhost;dbname=yii_blog2',
			'emulatePrepare' => true,
			'username' => 'a',
			'password' => '1',
			'charset' => 'utf8',
		),
	),
);


Бул жерде, биринчи defaultController деген — кайсы контроллер иштеши керектиги жонундо, import модельди иштетиш учун керек, модель база менен иштоого керек, калганы базанын логин-парольдору.


phpmyadmin-ге кирип salam_table таблицасын тузобуз жана text строкасын кошобуз

томонку файл жана папканы тузобуз
/opt/lampp/htdocs/2/demos/2/protected/models/Salam_model.php


ичине томондогуну киргизебиз
<?php
class Salam_model extends CActiveRecord
{    
  public static function model($className=__CLASS__)
  {
    return parent::model($className);
  }
  public function tableName()
  {
    return 'salam_table';
  }
}


контроллерибизди
/opt/lampp/htdocs/2/demos/3/protected/controllers/SalamController.php


озгортобуз
public function actionIndex()
  {
     $text_base = Salam_model::model()->find("text = :text", array(":text" => "hello"));
     echo $text_base->text;
  }
}


Бул программа иштеш учун таблицабызда text строкасын толтуруп ичине «hello» деген созду киргизебиз, биздин контррллер «hello» текстин издейт жана аны чыгарып берет.

2 комментария

avatar
кайсы база менен иштөө? mysql?
 • esep
 • 0
avatar
ооба mysql база менен,
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.