Linux иштетүү системасынында сервердин жадысынын көлөмүн кароо

Linux иштетүү системасынында сервердин жадысынын көлөмүн билүү үчүн /proc/meminfo файлын карап билсе болот:
cat /proc/meminfo
Жыйынтыгы:
MemTotal:   99002600 kB
MemFree:   73510716 kB
Buffers:    818656 kB
Cached:    20982748 kB
SwapCached:     0 kB
Active:    24142432 kB
Inactive:    128596 kB
HighTotal:      0 kB
HighFree:      0 kB
LowTotal:   99002600 kB
LowFree:   73510716 kB
SwapTotal:  16777208 kB
SwapFree:   16777208 kB
Көргөзүлгөн маалыматта ар бир сап буларды билдирет:

MemTotal — Жадынын көлөмү
MemFree — Бош/кодонулбаган жадынын көлөмү
SwapTotal — Виртуалдык жадынын көлөмү
SwapFree — Бош/кодонулбаган виртуалдык жадынын көлөмү

Бул командадан тышкары, бул команда менен дагы сервердин жадысынын көлөмү тууралуу маалымат алса болот:
free -m
Жыйынтыгы:
total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     96682   24952   71729     0    799   20491
-/+ buffers/cache:    3662   93019
Swap:    16383     0   16383
* Жады — RAM (Random Access Memory), ОЗУ (оперативная память)

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.